Eksamid ja tasemetööd

7. KLASSI loovtöö

2023/2024 õppeaastal on kohustusliku loovtöö üldteemaks “Mälestused Kiltsi koolist”.

8. KLASSI VALIKEKSAMID 2023-2024 ÕPPEAASTAL

matemaatika, ajalugu või bioloogia.

Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2023/2024. õppeaastal: 

  • eesti keel: 31. mail 2024
  • matemaatika: 6. juunil 2024
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena: 12. juunil 2024

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10.00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

2023/2024. õppeaasta tasemetööd ja nende toimumisajad.

2014-2015 TASEMETÖÖDE VÕRDLUS MAAKONNAGA

2014-2015 LÕPUEKSAMITE TULEMUSED

2013-2014 TASEMETÖÖDE VÕRDLUS MAAKONNAGA

2013-2014 LÕPUEKSAMITE TULEMUS MAAKONNAGA

2011-2012 TASEMETÖÖDE TULEMUSED

2011-2012 LÕPUEKSAMITE TULEMUSED

2010-2011 TASEMETÖÖDE VÕRDLUS MAAKONNA JA riigiga

2010-2011 LÕPuEKSAMITE VÕRDLUS MAAKONNA ja riigiga