Õpiabi

INDIVIDUAALNE ÕPIABI 2022-2023

AEG ÕPPEAINE ÕPETAJA
E, 5.tund Tants Õpetaja Liia
T, 7.tund Ajalugu Õpetaja Mai
T, 6.tund Algklassid Õpetaja Margit
T, 7. ja 8.tund

K, 7.tund

Matemaatika Õpetaja Larissa
K, 5tund Algklassid, majandusõpe Õpetaja Marje
K, 5tund Tehnoloogia, matemaatika Õpetaja Erko
K, 7.tund Eesti keel ja kirjandus Õpetaja Kristen
K, 7.tund Inimeseõpetus Õpetaja Laura
K, 7.tund Bioloogia, geograafia Õpetaja Elle
N, 6.tund Algklassid, kunstiõpetus Õpetaja Merike
N, 8.tund Vene keel, ühiskonnaõpetus Õpetaja Siret
R. 7.tund Tehnoloogia Õpetaja Merje
Kokkuleppel Loodusõetus, keemia Õpetaja Kati
Kokkuleppel Inglise keel Õpetaja Anneli
Kokkuleppel Muusikaõpetus Õpetaja Marju
Kokkuleppel Füüsika Õpetaja Alis
Kokkuleppel Kehaline kasvatus Õpetaja Helis

INDIVIDUAALNE ÕPIABI 2021-2022

 Aeg Õppeaine Õpetaja
Esmaspäeval 7. tund Tants Õp. Liia Alling
Esmaspäeval, teisipäeval, reedel 6. tund Algklassid Õp. Marje Kert
Teisipäeval 7. -8. tund Matemaatika, füüsika Õp. Tanel Kümnik
Teisipäeval 7. tund Muusika Õp. Marju Metsman
Teisipäeval 8.tund kokkuleppel Eesti keel ja kirjandus Õp. Mai Assak-Lehtmets
Kolmapäeval 6. tund Algklassid Õp. Gaily Tamm
Kolmapäeval 6. tund Algklassid Õp. Viive Alatsei
Kolmapäeval 7. tund Loodusained Õp. Kaspar Nurk
Kolmapäev 7. tund Inimeseõpetus Õp. Laura Alatsei
Kolmapäeval 8. tund Vene keel Õp. Siret Stoltsen
Kolmapäeval 8. tund Kehaline kasvatus Õp. Helis Manninen
Kolmapäev 8. tund Käsitöö ja kodundus Õp. Merje Leemets
Reedel 7. tund Tööõpetus Õp. Egon Leemets
Neljapäeval 7. tund Kunstiõpetus Õp. Kristiine Part
Reedel 6. tund Inglise keel Õp. Ann Laurand
Kokkuleppel nädala jooksul Keemia, loodusõpetus Õp. Kati Kümnik

INDIVIDUAALNE ÕPIABI 2020-2021

ÕP. LIIA E 6. TUND
ÕP. MARJE E VÕI R 6. TUND
ÕP. GAILY E 6. TUND
ÕP. VIIVE T 6. TUND
ÕP. LIISU T VÕI K 7.TUND KOKKULEPPEL
ÕP. KASPAR T 8. TUND
ÕP. MARJU K 6. TUND
ÕP. KRISTIINE K 6. TUND
ÕP. ADA K 7. TUND
ÕP. TANEL K 8. TUND
ÕP. KATI R 6. TUND KOKKULEPPEL
ÕP. ANN R 6. TUND
ÕP. SIRET R 6. TUND
ÕP. EGON R 7. TUND
ÕP. MERJE R 7. TUND
ÕP. HELIS KOKKULEPPEL