Klassiõpetaja

MARJE KERT

 • Sündinud 29. märtsil 1966.
 • Lõpetanud Rakvere Pedagoogikakooli koolieelse kasvatuse erialal 1985 ja Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži alushariduse erialal 2008.
 • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 2002.
 • Õpetab 4. klassis eesti keelt ning matemaatikat, 1.-4.klassis loodusõpetust, 1.-6.klassis majandusõpet, 2.+3. klassis inimeseõpetust.
 • 1. – 6. klassi õpiabi õpetaja.
 • 4. klassi juhataja.
 • Kontakt marje.kert@kiltsimois.ee
MARJE KERT

MERIKE HEINPALU

 • Sündinud 9. juunil 1959.
 • Lõpetanud Eesti Põllumajandus Akadeemia 1983 ning Vabariikliku Õpetajate Täiendusinstituudi süvendatud tööõpetuse erialal 1986.
 • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 25. augustist 2022.
 • Õpetab 1. klassis eesti keelt ning matemaatikat, 1. ja 4.-9. klassile kunstiõpetust ning 5.klassile eesti keelt ja kirjandust.
 • 1. klassi juhataja.
 • Kontakt merike.heinpalu@kiltsimois.ee
MERIKE HEINPALU

MARGIT KILGI

 • Sündinud 10. septembril 1970.
 • Lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise erialal 2017.
 • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 25. augustist 2022.
 • Õpetab 2. ja 3. klassis eesti keelt, matemaatikat, kunsti ning tööõpetust.
 • 2. ja 3. klassi juhataja.
 • Kontakt margit.kilgi@kiltsimois.ee
MARGIT KILGI