Klassiõpetaja

MARJE KERT

  • Sündinud 29. märtsil 1966.
  • Lõpetanud Rakvere Pedagoogikakooli koolieelse kasvatuse erialal 1985 ja Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži alushariduse erialal 2008.
  • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 2002.
  • Õpetab 3. klassis eesti keelt ning matemaatikat, 1.-.3.klassis loodusõpetust, 1.-6.klassis majandusõpet, 2.+3. klassis inimeseõpetust.
  • 1. – 6. klassi õpiabi õpetaja.
  • 3. klassi juhataja.
  • Kontakt marje.kert@kiltsimois.ee
MARJE KERT