Bioloogia

ELLE ALBER

  • Sündinud 22. novembril 1956.
  • Lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli geograafia-majandusgeograafia eriala1980.
  • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 25. augustist 2022.
  • Õpetab 7. – 9. klassis bioloogiat ja geograafiat.
  • Kontakt elle.alber@kiltsimois.ee
ELLE ALBER