Direktor

Merje Leemets

  • Sündinud 23. oktoobril 1958.
  • Lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi algklasside õpetajana 1990.
  • Tallinna Pedagoogikaülikooli käsitöö ja kodunduse õpetajana 1997.
  • Tartu Ülikooli informaatika õpetajana 2002.
  • Tallinna Ülikooli multimeedia magistrina 2007.
  • Kiltsi Põhikoolis töötab õpetajana alates 1980.
  • direktorina 22.augustist 2011.
  • Õpetab 4.- 9. klassis tütarlaste käsitööd ja kodundust.
  • Korraldab Kiltsi loomelaagreid.
  • kiltsipk@kiltsimois.ee
Merje Leemets