Vene keel

SIRET STOLTSEN

  • Sündinud 21. septembril 1973.
  • Lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli vene keele õpetajana 1997.
  • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 1997.
  • Õpetab  6.- 9. klassile vene keelt ning 1. ja 2. aasta keelekümblust.
  • 9. klassi juhataja.
  • Kontakt siret.stoltsen@kiltsimois.ee
SIRET STOLTSEN