Muusika

TENO KONGI

  • Sündinud 5. aprillil 1995.
  • Lõpetanud Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli puhkpillide erialal 2015.
  • Töötab Kiltsi Põhikoolis 24.augustist 2023.
  • Õpetab 1.-9. klassile muusikaõpetust.
  • Kontakt teno.kongi@kiltsimois.ee
TENO KONGI