Kunst

MERIKE HEINPALU

  • Sündinud 9. juunil 1959.
  • Lõpetanud Eesti Põllumajandus Akadeemia 1983 ning Vabariikliku Õpetajate Täiendusinstituudi süvendatud tööõpetuse erialal 1986.
  • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 25. augustist 2022.
  • Õpetab 2. klassis eesti keelt ning matemaatikat, 1.-9. klassile kunstiõpetust.
  • 2. klassi juhataja.
  • Kontakt merike.heinpalu@kiltsimois.ee
MERIKE HEINPALU