HEV-ÕPETAJA

Jaanika Teder

  • Sündinud 27. juunil 1984.
  • Lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminari koolieelse lasteasutuse õpetaja eriala 2006.
  • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 25.augustist 2022.
  • Kontakt jaanika.teder@kiltsimois.ee
Jaanika Teder