Eripedagoog

KATI KÜMNIK

  • Sündinud 3. novembril 1986.
  • Lõpetanud Tallinna Ülikoolis geograafia ja keemia õpetaja eriala bakalaureusekraadiga, lõpetanud Tallinna Ülikoolis magistriõppe cum laude eripedagoog-nõustajana.
  • Kutsekoja poolt omistatud õpetaja kutse.
  • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 22.augustist 2011.
  • Õpetab 8. – 9. klassile keemiat, 5., 7.-9. klassile arvutiõpetust ja 5.-7.klassile loodusõpetust.
  • HEV koordinaator.
  • 7. – 8. klassi juhataja.
  • Kontakt kati.kymnik@kiltsimois.ee
KATI KÜMNIK