Kehaline kasvatus

HELIS MANNINEN

  • Lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi kehalise kasvatuse õpetajana 1990.
  • Kiltsi Põhikoolis töötab taas alates 1.septembrist 2008.
  • Õpetab kehalist kasvatust 1.-9.klassis.
  • Kontakt helis.manninen@kiltsimois.ee
HELIS MANNINEN