Inglise keel

ANN LAURAND

  • Sündinud 4. märtsil 1990.
  • Lõpetanud Tallinna Ülikooli kultuuriteaduse bakalauruseõppe õppekava 2013 ning inglise keele ja kultuuri magistriõppe õppekava 2019.
  • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 27. august 2018.
  • Hetkel lapsehoolduspuhkusel
  • Kontakt ann.laurand@kiltsimois.ee
ANN LAURAND

ANNELI VÕSO

  • Sündinud 5. märtsil 1972.
  • Lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli inglise keele lisaeriala 1999.
  • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 25. augustist 2022.
  • Õpetab 3. – 9. klassis inglise keelt.
  • Kontakt anneli.voso@kiltsimois.ee
ANNELI VÕSO