Eesti Keel

MARIKA JÄRVET

  • Sündinud 1. detsembril 1964.
  • Lõpetanud Tallinna Ülikooli bakalaureuseõppe koreograafia eriala 2008. Lõpetab Tartu Ülikoolis kultuurikorralduse magistriõpet.
  • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 24. augustist 2023.
  • Õpetab 5.- 9. klassis eesti keelt ja kirjandust.
  • Kontakt marika.jarvet@kiltsimois.ee
MARIKA JÄRVET