Klassiõpetaja

MARJE KERT

 • Sündinud 29. märtsil 1966.
 • Lõpetanud Rakvere Pedagoogikakooli koolieelse kasvatuse erialal 1985 ja Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledži alushariduse erialal 2008.
 • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 2002.
 • Õpetab 1. klassis eesti keelt ning matemaatikat, 1.-4.klassis loodusõpetust, 1.-6.klassis majandusõpet, 2.+3. klassis inimeseõpetust.
 • 1. – 6. klassi õpiabi õpetaja.
 • 1. klassi juhataja.
 • Kontakt marje.kert@kiltsimois.ee
MARJE KERT

MARGIT KILGI

 • Sündinud 10. septembril 1970.
 • Lõpetanud Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ärijuhtimise erialal 2017. Õpib Tallinna Ülikoolis põhikooli mitme aine õpetajaks.
 • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 25. augustist 2022.
 • Õpetab 3. ja 4. klassis eesti keelt ja matemaatikat.
 • 3. ja 4. klassi juhataja.
 • Kontakt margit.kilgi@kiltsimois.ee
MARGIT KILGI