Tööõpetus

ERKO ELMIK

  • Sündinud 8. juulil 1983.
  • Lõpetanud Türi Tehnika- ja Maamajanduskooli 2003. Lõpetanud Kaitseväe Võru Lahingukooli vanemallohvitserina 2006. Õpib Tallinna Ülikoolis klassiõpetajaks.
  • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 25. augustist 2022.
  • Õpetab 4. – 9. klassis tööõpetust ja 5. klassile matemaatikat.
  • 5. klassi juhataja.
  • Kontakt erko.elmik@kiltsimois.ee
ERKO ELMIK