Füüsika

TANEL KÜMNIK

  • Sündinud 12. veebruaril 1987.
  • Lõpetanud Tallinna Ülikooli magistriõppe matemaatikaõpetaja erialal 2019.
  • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 22.augustist 2011.
  • Õpetab 5.-9. klassile matemaatikat, 8.-9.klassile füüsikat, 5., 7.-9. klassile arvutiõpetust.
  • Vanema astme huvijuht.
  • Õpetajate usaldusisik.
  • 6. ja 7. klassi juhataja.
  • Kontakt tanel.kymnik@kiltsimois.ee
TANEL KÜMNIK