Huvijuht

Eve Õun

  • Sündinud 14. märtsil 1974.
  • Lõpetanud Rakke Gümnaasiumi.
  • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 25. augustist 2022.
  • Juhendab õpilasesinduse tööd.
  • Kontakt eve.oun@kiltsimois.ee
Eve Õun