Muusika

Eve Põldmaa

  • Sündinud 26. veebruaril 1958.
  • Omandanud gümnaasiumi muusikaõpetaja eriala Eesti Muusikaakadeemias 2001. aastal.
  • Kiltsi Põhikooli asus tööle 1. septembrist 2016.
  • Õpetab muusikat 1. – 9. klassile ja 2. klassile matemaatikat.
  • 5. klassi juhataja.
  • Kontakt eve.poldmaa@kiltsimois.ee
Eve Põldmaa