Muusika

MARJU METSMAN

  • Sündinud 6. augustil 1983.
  • Lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia bakalaureuseõppe koolimuusika erialal 2014.
  • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 24. august 2020.
  • Õpetab 1.- 9. klassis muusikaõpetust.
  • Kontakt marju.metsman@gmail.com
MARJU METSMAN