Tööõpetus

EGON LEEMETS

  • Sündinud 8.septembril 1982.
  • Kiltsi Põhikoolis töötab alastes 2006.
  • Lõpetas Tallinna Ülikoolis tööõpetuse eriala bakalaureuseõppe arvutiõpetuse lisaerialaga 2007.
  • Õpib Tallinna Ülikoolis magistratuuris.
  • Õpetab 4.-9.klassi poistele tööõpetust.
  • Kontakt egon.leemets@kiltsimois.ee
EGON LEEMETS