Ühiskonnaõpetus

LIISU TÄHE

  • Sündinud 24.novembril 1985.
  • Lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja magistrikraadiga 2012.
  • Töötab Kiltsi Põhikooli 1.septembrist 2012.
  • Hetkel lapsehoolduspuhkusel.
  • Kontakt liisu.tahe@kiltsimois.ee
LIISU TÄHE

SIRET STOLTSEN

  • Sündinud 21. septembril 1973.
  • Lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi vene keele õpetajana 1997.
  • Kiltsi Põhikoolis töötab alates 1997.
  • Õpetab  6.- 9. klassile vene keelt, 6. ja 9. klassile ühiskonnaõpetust ning 1. ja 2. aasta keelekümblust.
  • Kontakt siret.stoltsen@kiltsimois.ee
SIRET STOLTSEN